เกี่ยวกับเรา

บริษัท

เราคือใคร?

บริษัท เอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ในกรุงเทพมหานคร เราคือตัวแทนอย่างเป็นทางการของบริษัทชั้นนำ Fondarex (Swiss Vacuum Solutions) Wollin Systematic Spraying Technology สำหรับงานโลหะผสมเบา (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และ pourTECH™ Automatic Pouring Solutions สำหรับโรงหล่อโลหะ (เหล็กหล่อและเหล็กเหนียว) ในประเทศไทย และเรายังมีความร่วมมือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์หล่อเย็นแม่พิมพ์ (Jet cooling) สำหรับควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์, สารหล่อลื่นแม่พิมพ์ (die lubricants) , หัวเครื่องฉีดอลูมิเนียม (Plunger tip) และอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของลูกค้าของเราและทำหน้าที่เป็น “ศูนย์รวมครบวงจร” สำหรับโรงหล่อโลหะด้วยแรงดันสูง

นอกจากนี้ เรายังให้บริการโซลูชันทางเทคนิคแก่ลูกค้าของเราเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการหล่อและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหล่อโลหะทั้งกระบวนการ

 

บริษัทเอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง แสดงถึงนวัตกรรม และประสิทธิภาพการแก้ปัญหางานหล่อ พร้อมทั้งยังเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรของเรา เราผสมผสานความรู้ความชำนาญของกระบวนการหล่อ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

นอกจากการให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ว บริการของ เอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง ยังรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการหล่อโลหะด้วยความเป็นมืออาชีพ และรับประกันการสนับสนุนหลังการขายที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เราเชื่อมั่นว่า

การพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น และความสนุกสนานไปกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความพึงพอใจของลูกค้า!
เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เชื่อมโยง ส่งเสริม และให้ความรู้แก่ชุมชนการหล่อโลหะในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านผ่านการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่างๆ ของเรา!

สิ่งใดที่ทำให้เราแตกต่าง?

เมื่อท่านนำโครงการของท่านเข้าร่วมกับ เอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง ท่านจะสามารถเข้าถึงทีมงานที่มีแรงจูงใจและมีความสามารถพร้อมทั้งประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมการหล่อโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยแนวทางการทำงานแบบมืออาชีพ ความสามารถทางเทคนิค ความยืดหยุ่นและการคิด “นอกกรอบ” คือ จุดแข็งของเราที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ!

ความปรารถนาในคุณภาพสูงสุด: ความปรารถนาของเราในอุตสาหกรรมการหล่อโลหะและการหล่อโลหะที่มีคุณภาพสูงสุด คือแรงผลักดันสำคัญที่นำเราไปสู่ความสำเร็จ คุณภาพ คือ คำสำคัญที่เราใช้ในการทำงานในองค์กรของเรา เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าของเราอยู่เสมอ!

นวัตกรรม: เราเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ และบริหารความเสี่ยงที่คิดคำนวณมาเป็นอย่างดีซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับพันธกิจและเป้าหมายของเรา เราเชื่อมั่นในการหาโซลูชันเชิงสร้างสรรค์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: เรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรากระตือรือร้นที่จะแสวงหาความคิดเห็นจากผู้ที่เราให้บริการและใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อลดปัญหาการขาดดุล การเพิ่มมูลค่าสูงสุด การให้บริการที่ดีขึ้น และการปรับปรุงคุณภาพ

การรักษาจริยธรรมและความซื่อสัตย์: เราเชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา ด้วยความเป็นมิตร ความอดทน และความเคารพ เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์และซื่อตรงในทุกสิ่งที่เราทำ เราปรารถนาที่จะทำให้เกิดความเรียบง่าย โปร่งใส และความเข้าใจผู้อื่น เรารักษามาตรฐานระดับสูงในการกำกับดูแล ความซื่อสัตย์ส่วนบุคคล การรักษาความลับ และพฤติกรรมที่มีจริยธรรม

โปรดติดต่อเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของเรา!

ศักยภาพของเอ็มไฟ้ว์

ความสำเร็จต้องการความเชี่ยวชาญ
ทฤษฎีกับการปฏิบัติ:
การหล่อโลหะ คือ การนำโลกที่มีความหลากหลายมาหลอมรวมกัน อุตสาหกรรมโรงหล่อผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและประสบการณ์จากหลากหลายสาขาความรู้ ตั้งแต่เหล็กกล้าไปจนถึงโลหะผสมเบา เทคโนโลยีการพ่นทรายและแม่พิมพ์แบบถาวร

โรงหล่อและผู้ให้บริการโรงหล่อทั่วโลกต่างพึ่งพาความสามารถที่ตรงกับความต้องการของตน เราทำงานร่วมกับท่านเพื่อนำแง่มุมทั้งหมดขององค์กรของท่านมาหลอมรวมกัน สร้างความสำเร็จในวันนี้และรับประกันต่อเนื่องไปในอนาคต

 

นวัตกรรมแบบสหวิทยาการ: กระบวนการหล่อมีความสลับซับซ้อนมากมายที่ต้องใช้ความชำนาญของช่างหล่อและอุปกรณ์ ในทุกๆ วัน ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาพันธมิตรของเราโดยตรง ซึ่งความรู้เหล่านี้เสริมด้วยข้อมูล แนวคิด และผลการทดลองจากอุตสาหกรรมการหล่อโลหะและฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของเรา

 

ศักยภาพหลักของเอ็มไฟ้ว์: นอกเหนือจากความสามารถทางด้านเทคนิคและประสบการณ์ที่เราได้รับในช่วงหลายปีผ่านมา เรายังเชื่อมั่นในการเพิ่มเติมความสามารถหลักที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณเอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง ในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา ได้แก่

  • การทำงานเป็นทีม
  • ความรับผิดชอบ
  • การตัดสินใจที่รวดเร็ว
  • การสื่อสารและการตอบสนองที่รวดเร็ว
  • ความเป็นผู้นำ
  • ความเชื่อถือได้และจริยธรรม
  • แนวทางหลากหลายที่นำไปสู่ความสำเร็จ
  • ทักษะการจัดองค์กร
Scroll to Top