กิจกรรมที่ผ่านมา  MAGMA User Group Meeting 2017

MAGMA ประเทศไทย   งานประชุมกลุ่มผู้ใช้งาน MAGMA ปี 2017
1/30

ดูรูปทั้งหมด

วิดีโอบางส่วนในงานสัมมนา

ในนามของบริษัท เอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนา MAGMA UGM ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ MAGMA User, พันธมิตร MAGMA (Partner) และนักศึกษาจาก MAGMA Academy งานนี้จักไม่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่าน

 

งานในปีนี้ได้มีการนำเสนอผลงานการใช้จริงจากผู้ใช้ MAGMA ซึ่งปีนี้เรามีการนำเสนอผลการใช้ จากผู้ใช้ MAGMA เพิ่มมากขึ้น

และในการนำเสนอจะแสดงให้เห็นการจำลองแบบหล่อ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานหล่อ,ช่วยลดของเสียจากการผลิต, ช่วยเพิ่มผลผลิต และช่วยลดการทดลองหน้างานและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการหล่อ ... มากกว่าการจำลอง MAGMA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยคุมกระบวนการงานหล่อให้มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และยังช่วยพัฒนาชิ้นงานในด้านงานหล่อโลหะให้มีคุณภาพสูง  และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันในตลาดโลก!