ในงาน GIFA 2558 MAGMA ได้นำเสนอซอฟแวร์รุ่นใหม่สำหรับการทดลองเสมือนจริงและการ Optimization

ที่ GIFA ปี 2558 บริษัท MAGMA ประเทศเยอรมณี ได้นำเสนอซอฟต์แวร์ Simulation เจ็นใหม่ล่าสุด สำหรับการ optimization กระบวนการหล่อทุกประเภท และแสดงให้ว่า MAGMA5 ก่อให้เกิดประโยชน์ในการหล่อโลหะ สร้างกำไร และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตงานหล่อได้อย่าง

ในเมืองดึสเซลดอร์ฟ, MAGMA จะแสดงซอฟต์แวร์ใหม่รุ่นใหม่ MAGMA5 5.3 ที่มีความสามารถแบบครบวงจรสำหรับการออกแบบการทดลองเสมือนจริง (Virtual Design of Experiments), และการเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) ,และขยายขีดความสามารถในกระบวนการหล่อทั้งหมด เป็นครั้งแรกของ MAGMA5 ที่ MAGMA 5.3 ทำให้การทดลองเสมือนจริง (Virtual Design of Experiments) และการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ (Optimization) เป็นไปได้ การหาเงื่อนไขกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับรูปแบบชิ้นงานหล่อ และการผลิตพาร์ท สามารถกำหนดได้ก่อนที่ชิ้นงานหล่อชิ้นแรกจะถูกสร้าง ซอฟต์แวร์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับขนาดของ Runner, ตำแหน่งของ Gate และทิศทางและขนาดที่เหมาะสมของ Feeder และ Chill ช่างหล่อสามารถใช้แบบจำลอง (Casting Simulation) เป็นหลักในการติดตามคุณภาพด้านต่างๆ และวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กัน

 

บริษัทนำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับการจำลอง ของกระบวนการหล่อโลหะ และโลหะผสม (Casting Simulation) , การเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) ของการอบชุบด้วยกระบวนการทางความร้อน (Heat Treatment) และการเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) ของกระบวนการผลิตทั้งหมด นอกจากนี้ MAGMA ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการพัฒนาในอนาคตสำหรับ High Pressure Die Casting และ Continuous Casting การใช้งาน MAGMA นั้น แสดงผลได้ง่าย และรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในบริษัท หรือการสื่อสารกับลูกค้าสามารถนำเสนอตามแบบด้วยตัวอย่างจริง MAGMA ในงาน GIFA มุ่งเน้นให้สำคัญโอกาสสำหรับการศึกษาต่อไปใน MAGMA Academy สำหรับช่างหล่อ ผู้ออกแบบชิ้นงานหล่อ และลูกค้างานหล่อ การทดลองเสมือนจริง (Virtual Experimentation) โดยใช้ MAGMA5 ในการกำหนดค่าระหว่างระดับคุณภาพที่ต้องการ กับการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างลงตัวที่สุด

Virtual experimentation using MAGMA5 establishes the best compromise between required quality and costs