MAGMA User Group Meeting 2558

 งานประชุมกลุ่มผู้ใช้งาน MAGMA ปี 2558 

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อจำลองหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเทคโนโลยี

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจำลองหล่อมีความตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมงานการประชุมครั้งที่ 2 กลุ่มผู้ใช้ MAGMA ในประเทศไทย บริษัทเอ็ม ไฟว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MAGMA ประเทศไทย ร่วมกับทีมวิศวกรจาก MAGMA ประเทศสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานอันทรงเกียรตินี้ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คนได้เข้าร่วมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้งาน MAGMA5 คุณ Christian Kleeberg กรรมการผู้จัดการ MAGMA เอเชียแปซิฟิค เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ได้บอกเล่าเกี่ยวกับ MAGMA5 รุ่น 5.3 ที่กำลังจะปล่อยออกมาในเร็วๆนี้ กลุ่มผู้ใช้อันทรงเกียรติเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับชม เนื่องจากรายละเอียดนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน

 

การนำเสนอของปีนี้:

ผู้เข้าร่วมงานประชุม

Asahi Tech Aluminium (ประเทศไทย)

ดยคุณ Phonphan Maensiri  
การแก้ไขปัญหา Porosity ของ Aluminium Wheels ในกระบวนการ LPDC  โดยใช้ MAGMA5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยคุณ Kittisak Chanyathanyaroj

MAGMA5 สำหรับการทำ Simulation Research เรื่อง Cooling Curve ใน non-ferrous castings

ดร.ศุภฤกษ์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ Training Licenseมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าเป็นการดีที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาวิศวกรรมหล่อโลหะ และโลหะการ ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทย การสาธิตMAGMA5 รุ่น5.3 เป็นไฮไลต์ของวันนี้ได้รับการตอบรับดีมากจากผู้เข้าร่วมประชุม

 

วิวัฒนาการของฮาร์ดแวร์แบบมัลติคอร์ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดย MAGMA5 เป็นหัวข้อถัดไปถูกที่กล่าวถึง และผลของการทำงาน MAGMA5 บนเวิร์กสเตชัน 36คอร์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลือก แต่มีความจำเป็นในการเพิ่มผลผลิตในการดำเนินงานทุกๆวันนี้ที่มีการแข่งขันสูง

หลังจากที่การประชุมทางวิชาการขั้นสูงเสร็จเรียบร้อย ก็เป็นเวลาสำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของ บริษัท เอ็มไฟว้เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด: www.m5engineering.co.th หลังจากนั้นที่ประชุมได้ปิดการประชุมด้วย Q & A รอบที่สอง เพื่อให้ผู้ใช้ MAGMA แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความก้าวหน้าในการใช้งาน MAGMA5 ของพวกเขา พรัอมกับมีการอภิปรายในเชิงลึกกับวิศวกร MAGMA จากทางด้าน Ferrous และ Nonferrous โดยตรง

 

เราได้รับข้อเสนอแนะในเชิงบวกจากผู้เข้าร่วมประชุมมากมาย และเรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ MAGMA Academy มีการวางแผนภายในปี 2558/2559 เรียบร้อยแล้ว เราขอขอบคุณพิธีกร และผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับความตั้งใจในการนำเสนอผลงานของทุกท่าน!!! แล้วพบกันใหม่ปีหน้า !!!

UGM 2014