กิจกรรมที่ผ่านมา  MAGMA ประเทศไทย UGM 

คลิกที่ flickr Logo หรือ ภาพถ่ายเพื่อดูภาพถ่ายเพิ่มเติม!

MAGMA ประเทศไทย  "งานประชุมกลุ่มผู้ใช้งาน MAGMA ปี 2559"

Group Picture of Attendees

 

 

Casting simulation professionals discuss advancements in technology

 

Casting simulation professionals were excited to join the 2nd MAGMA user Group Meeting in Thailand. M5 Engineering together with engineers from the Singapore subsidiary of MAGMA hosted this prestigious event on the 12th of March in the beautiful meeting facilities of the Dusit Princess hotel in Bangkok.  Over 50 attendees joined to share their experiences with MAGMA5. The event was opened by a speech of Mr. Christian Kleeberg, the Group Managing Director of MAGMA in Asia sharing some insight on the upcoming exiting new release of MAGMA5 version 5.3. As details have not been disclosed to the public yet the users appreciated the privileged first glimpse at the new version, which will be released in the coming months.

Even surpassing the presentations from last year, several MAGMA users showcased their success on preventing casting defects, increasing yield and lessen trials and errors.

 

This year’s presentations:

UGM 2015