MAGMAacademy ประเทศไทย

MAGMAacademy ประจำปี 2561 

บรรยากาศการเรียนการสอน MAGMAacademy รุ่นที่ 2 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

MAGMA Academy Thailand courses 2018 at King Mongkut's University of technology Thonburi with new batch of  Foundry and Metallurgy Department of Production Engineering Faculty of Engineering.

VTR การเรียนการสอนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2

Foundry-men/women in action at King Mongkut University of Technology (Bangmod). Excellent performance of the students!

1/13

View  the pictures of student were present in MAGMA UGM 2018 .

ในปี 2557 MAGMA ได้ให้ License การฝึกอบรมแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

ในเดือนมีนาคม 2558 เรามีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรุ่นแรกที่ใช้ MAGMA ทำแบบจำลองด้านการหล่อ (Casting Simulation) ในการทำวิทยานิพนธ์ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การหาระบบ Gating และ Feeding ที่ถูกต้อง

 

ชั้นเรียนในวันเสาร์มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คนเข้า เราถ่ายทอดความรู้โดยการเริ่มต้นด้วยพื้นฐาน และวิธีการใช้แบบจำลอง (Simulation) เบื้องต้นเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง Reject Rate, Yield และ Trial & Errors.

การฝึกอบรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนักศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าภายในกล่องดำหรือตัวแม่พิมพ์มีสิ่งอะไรเกิดขึ้น การเรียนรู้เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับ gating และ feeding สามารถแสดงให้เห็น และเปรียบเทียบกับผลได้อย่างไรบ้าง ทำให้เกิดการอภิรายในตอนท้ายว่าการปรับปรุงการออกแบบงานหล่อทำได้อย่างไร และสามารถพิสูจน์ได้อย่างง่ายดายด้วยผลของแบบจำลอง (Simulation Results)

 

นักศึกษาเริ่มต้นที่จะทำการทดลองระบบ Gating และ Feeding อย่างน่าตื่นตาตื่นใจด้วยตัวพวกเขาเอง พวกเขาได้ใช้แนวความคิด และทฤษฎีมารวมกันในการทำโปรเจ็ค Ferrous และ Nonferrous ที่มีขนาด และการใช้งานต่างที่หลากหลาย

 

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้เป็นครั้งแรก และจะมีหลักสูตรการอบรบอื่นๆตามมาอีกมากมาย การอบรมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการศึกษาแบบจำลอง (Simulation) มีความสำคัญสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมหล่อโลหะ และโลหะการ วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมการจำลองการหล่อ คือ การทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับพื้นฐานของการใช้แบบจำลอง และรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง

 

นอกจากของวัตถุประสงค์ในการศึกษาข้างตนที่เรากล่าวไป คือ ความสนุกที่ได้ร่วมกันทำงานตลอดหลักสูตร เราขอขอบคุณนักศึกษาที่ได้ให้ความสนใจ การตอบรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร และอาจารย์กอบสิน ทวีสิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้การสนับสนุนเราในช่วงการฝึกอบรม และทำให้หลักสูตรสำเร็จขึ้น

 

เราคิดว่านี่เป็นก้าวแรกที่สำคัญมาก...

 

หมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อหรือผู้สนใจด้านงานหล่อท่านใด หากต้องการสมัครหลักสูตรการฝึกอบรมครั้งต่อไป กรุณาติดต่อเราได้ที่: info@m5engineering.co.th