ยินดีต้อนรับ
บริษัทเอ็มไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MAGMAประเทศไทย 
เป็นตัวแทนบริษัท MAGMA จากประเทศเยอรมณีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย  
จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556

 

บริษัท เอ็มไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย)

รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการหล่อโลหะการปรับปรุงคุณภาพงานหล่อรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหล่อโลหะโดยใช้ซอฟแวร์แบบจำลอง กระบวนการหล่อ MAGMA 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา

1/5
เกี่ยวกับ MAGMA

 

MAGMA เป็นผู้นำด้านการพัฒนา และผู้จัดจำหน่าย

ซอฟแวร์จำลองกระบวนการหล่อโลหะ (Casting Simulation) ระดับสากล

 

MAGMA แสดงถึงนวัตกรรม และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาการหล่อ พร้อมทั้งยังเป็นหพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมหล่อโลหะ โดย MAGMA ทำการรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหล่อโลหะเข้ากับการทำแบบจำลองการหล่อ (Casting Simulation) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ปรึกษาด้านการหล่อโลหะที่มีคุณภาพ และทันสมัย เพื่อเพิ่มประความพึงพอใจ สร้างกำไร และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการหล่อให้แก่ลูกค้า ด้วยพันธะสัญญาของเราที่ว่า เรามุ่งมั่นถึงความเป็นเลิศทางด้านการหล่อ เราทำงานอย่างแข็งขันเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของแบบจำลอง (Casting Simulation) เพื่อการดำเนินงานของลูกค้าของเรา สินค้า และผลงานการบริการ ของ MAGMA เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์การจำลองแบบแยกส่วน MAGMASOFT® การเปิดตัวใหม่ล่าสุด MAGMA 5 ตลอดจนการบริการด้านวิศวกรรม การออกแบบ และการเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อ..........

MAGMASOFT® 5.5 เวอร์ชั่นล่าสุด
กับการใช้งาน (Implementation)

MAGMASOFT® 5.5 กับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณได้ข้อมูลสําหรับการตัดสินใจที่เร็วขึ้นและตรงตามเป้าหมายมากขึ้น

MAGMASOFT® ได้การปรับปรุงการใช้งานใหม่เพื่อให้การทํางานในทุกวันของคุณมีอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

ติดต่อเรา:

Hotline/ไลน์@ : @magma_thailand

มือถือ:+66(0) 86 4108165

อีเมลล์: info@m5engineering.co.th

latest-news.gif

เราคือ "เอ็มไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย"
เราให้บริการด้านใดบ้าง?

MAGMASOFT® 5.5 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

ประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน และ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ใน MAGMASOFT® 5.5

ใน MAGMASOFT® 5.5 คุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาช่วยพัฒนางานหล่อของคุณให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการออกแบบและการควบคุมกระบวนการผลิตให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสำหรับผู้ผลิตแม่พิมพ์และผู้ผลิตชิ้นงานหล่อ เมื่อคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ MAGMASOFT® 5.5 จึงถูกพัฒนาขึ้น ทั้งในด้านของการใช้งานและผลลัพธ์ของแบบจำลอง (Simulation Results) ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพาความร้อน (Thermal convection) ระหว่างการแข็งตัวส่งผลต่อพฤติกรรมการป้อนเติมน้ำโลหะของชิ้นงาน

Picture1.png

Cast Iron in Motion

ความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับงานหล่อโลหะประเภทเหล็กหล่อ (IRON) มีการพิจารณาผลกระทบทางด้านโลหะวิทยา (metallurgical) และการปรับปรุงคุณสมบัติทางโลหะวิทยา (metal treatment) ต่อพฤติกรรมในการป้อนเติมและพฤติกรรมในการเย็นตัว ด้วยนวัตกรรมใหม่ อัลกอริธึม SMAFEE อิทธิพลของคุณภาพของน้ำโลหะ การปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำโลหะ (Inoculation) และการกระจายตัวของแรงดันในการเกิดโพรงหดตัว (Porosity) ได้ถูกพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการคำนวนพฤติกรรมการพาความร้อน (Thermal Convection) ในระหว่างการเย็นตัว รวมไปถึงผลกระทบของอุณหภูมิในระหว่างการไหลตัวของน้ำโลหะ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีอิทธิพลต่อการป้อนเติมน้ำโลหะด้วยเช่นกัน

หัวใจหลักของ MAGMAIron คือ อัลกอริธึม SMAFEE  โดยความแตกต่างของแรงดันในโลหะเกิดจากการรวมตัวกันของแรงดันสถิตย์ทางโลหะวิทยา (Metallostatic pressure) , การหดตัวเนื่องจากการเกิดออสเตนไนท์ (Austenite shrinkage) และการขยายตัวของกราไฟต์ (Graphite Precipitation) รวมถึงความแข็งแรงของแบบหล่อทราย ซอฟต์แวร์จะคำนวณการเคลื่อนที่ของโลหะในบริเวณที่เริ่มเกิดแข็งตัวแล้วในงานหล่อและความสามารถในการป้อนเติมของโลหะที่กำลังแข็งตัว ดังนั้นทั้งคุณภาพของโลหะและกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติทางโลหะวิทยา (Inoculation) จะส่งผลต่อการป้อนเติมและการหดตัวในงานหล่อ

สำหรับนวัตกรรมการป้อนเติมในรูปแบบใหม่นี้ หรือ อัลกอริธึม SMAFEE สามารถใช้ได้กับเหล็กหล่อทุกประเภท (grey iron, ductile iron and compact graphite iron)                             

การประเมินข้อบกพร่องของชิ้นงานหล่อเปรียบเทียบกับผล CT Scan(ฟ้า: อากาศตกค้าง (Entrapped air)

แดง: โพรงหดตัว (shrinkage porosities))

Picture2.png

Quality Assessment in Die Casting

ในกระบวนการหล่อความดันสูง (High pressure die casting) สาเหตุของของเสียในชิ้นงานหล่อ (Casting Defect) ที่พบเจอส่วนใหญ่จะเป็นการเกิดอากาศตกค้าง (Entrapped air) รวมกับการเกิดโพรงหดตัว (Shrinkage porosity) ภายใน

ชิ้นงานหล่อ ซึ่งการออกแบบเครื่องมือและกระบวนการผลิตจึงต้องมุ่งเน้นในด้านการลดการเกิดปัญหาเหล่านี้

MAGMASOFT® 5.5 มีการพัฒนาผลลัพธ์ของแบบจำลอง (Simulation Results) รูปแบบใหม่ขึ้นมา ซึ่งมีชื่อว่า “Air” โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงปริมาณของอากาศที่ตกค้างอยู่ภายในแม่พิมพ์และในน้ำโลหะหลอมเหลวในระหว่างกระบวนการฉีด และยังสามารถประเมินคุณภาพของการออกแบบแม่พิมพ์และข้อมูลในกระบวนการฉีดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำตลอดทั้งกระบวนการ รวมไปถึงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบายอากาศ (venting conditions) ออกมาในรูปแบบเชิงปริมาณและกราฟในตลอดช่วงเวลาในการผลิต

นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาการทำนายพฤติกรรมการป้อนเติมในระหว่างกระบวนการ intensification ดังนั้น นี่เป็นครั้งแรกที่ข้อบกพร่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชิ้นงานหล่อ (โดยมีสาเหตุมาจากการเกิดอากาศตกค้าง (Air entrapment) และการเกิดโพรงหดตัว (Shrinkage porosity)) สามารถประเมินรวมกันในผลลัพธ์ของแบบจำลองเพียงผลเดียว นอกจากนั้นยังช่วยให้สามารถเปรียบเทียบกับผล CT Scan ได้โดยตรง


 

MAGMA User Group Meeting ประจำปี 2562 
 
UGM 2019_190404_0101.jpg

VTR >> "MAGMA User Group Meeting 2019."

ในนามของบริษัท เอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนา MAGMA UGM ประเทศไทยครั้งนี้ งานในปีนี้นอกเหนือจากการนำเสนอของผู้ใช้จากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว

เรายังได้นำเสนอโครงการที่ทำร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีอีกด้วย  และในปีนี้ อุตสาหกรรม 4.0 ก็ยังคงเป็นหัวข้อที่คนพูดถึงมากในประเทศไทย และการที่ทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง... !

กิจกรรมที่ผ่านมา