"MAGMA User Group Meeting ประเทศไทย" วันที่ 15 มีนาคม 2018 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ 
 
1/13

รูปทั้งหมด

ในนามของบริษัท เอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนา MAGMA UGM ประเทศไทยครั้งนี้ งานในปีนี้นอกเหนือจากการนำเสนอของผู้ใช้จากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว

เรายังได้นำเสนอโครงการที่ทำร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีอีกด้วย  และในปีนี้ อุตสาหกรรม 4.0 ก็ยังคงเป็นหัวข้อที่คนพูดถึงมากในประเทศไทย และการที่ทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง... !

UGM 2014

UGM 2015

UGM 2016

UGM 2017