เป็นยิ่งกว่าการฝึกอบรม

ยิ่งกว่าการฝึกอบรมกับ เอ็มไฟ้ว์ เอ็นจิเนียรื่ง (ประเทศไทย) คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการและเทคนิคของการหล่อ

 

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการทำแบบจำลองการหล่อ(Casting Simulation)

 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมทั่วไป เรายังมีหลักสูตรสำหรับการออกแบบ Gating และ Casting ที่ถูกต้อง, Solidification (Correct Feeding), Casting Defect  และการฝึกอบรมที่กำหนดเองตามความต้องการของท่าน

 

หลักสูตรช่วยให้ท่านสามารถที่จะเข้าใจ และจะใช้เทคนิคการหล่อขั้นพื้นฐานสำหรับการหล่อ Gravity Sand Castings Permanent Molds และอื่นๆ

ThailandUGM 2018 (124).jpg

ท่านต้องการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมของเรานอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น? โปรดแจ้งให้เราทราบ:

รายละเอียดของท่านถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว!