เรื่องราวความสำเร็จ - เหล็กกล้า - VOITH

ตำหนิจากตะกรัน (Slag Defects) ใน Plates

 

โรงหล่อเหล็กผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ มักจะให้ความสำคัญกับกระบวนการแข็งตัว (Solidification)  มากกว่า Gating System และรูปแบบการป้อนน้ำโลหะ (Filling Pattern)

 

โรงหล่อวอยธ์จำลองการแข็งตัวของ  Blade ใน  Kaplan turbine และการเทน้ำโลหะ (Metal Pouring) ของ blade สองชิ้น การจำลองการแข็งตัวไม่ได้แสดงข้อบกพร่องใด ๆ แต่หลังจากการหล่อ ใบมีดทั้งสองมีข้อบกพร่องที่พื้นผิว (Surface Defects) ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข การวิเคราะห์ข้อบกพร่องพบออกไซด์ภายในชิ้นงาน นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่ามันอาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการป้อนน้ำโลหะ (Filling Process)

 

การวิเคราะห์อนุภาค Tracer ที่ใช้ในการจำลองในการตรวจสอบการป้อนน้ำโลหะ (Metal filling) โดยแบบจำลองการหล่อ MAGMA กระแสน้ำโลหะไหลวน (Vortex) ถูกตรวจพบบริเวณเดียวกับที่เกิด inclusions ถ้าอยากเปลี่ยนรูปแบบการป้อนน้ำโลหะ (Filling Pattern) หลีกเลี่ยงกระแสน้ำโลหะไหลวน (Vortex)  และ turbulence ต้องเปลี่ยนมุม และตำแหน่งของ ingates

 

หลังจากเขาผลิต blade โดยใช้วิธีการนี้ ก็ไม่มี defects เกิดขึ้นอีก  

อนุภาค Tracer ระหว่างการจำลองการป้อนน้ำโลหะ (Filling Simulation) จะแสดงกระแสน้ำโลหะไหล (Vortex) และ Turbulence ในจุดที่เกิด Defects

 

 

 

Blade Kaplan (ขนาด 12 ตัน) ซึ่งได้รับผลกระทบจาก ตำหนิตะกรันฝังใน (Inclusion Defects)

สนใจการลดตำหนิจากตะกรัน (Slag Defects)?
ติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม!

รายละเอียดของท่านถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว!

*อนุเคราะห์ข้อมูลจากวอยธ์ เปเปอร์ ประเทศบราซิล