เรื่องราวความสำเร็จ - ไดคาสติ้ง - GODREJ

บริษัท Godrej Tooling มุมไบ ประเทศอินเดีย  ทำชิ้นส่วนยานยนต์ 15 ปีมาแล้ว โดยเป็น High Pressure Die Casting Toolmaker ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในประเทศอินเดียในอุตสาหกรรม 2-wheeler (รถจักรยานยนต์) อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมา ชุดการผลิต die ในอุตสาหกรรม 2-wheeler เป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมาก  ทำให้มีการจัดเวทีการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับผู้ผลิต die หน้าใหม่ ส่งผลให้มีการแข่งขันสูงขึ้น

 

เพื่อสร้างตลาดใหม่สำหรับตัวเอง บริษัท Godrej Tooling ตัดสินใจทำ Automotive Applications Dies Casting สำหรับการขนส่ง และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อน ทำให้มีอัตราการผลิตที่ต่ำ อาจมีเพียงหนึ่งชิ้นในหนึ่งปี การออกแบบที่ประสบความสำเร็จต้องมีวิศวกรรมที่ก้าวหน้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง กลยุทธ์ของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และความเหมาะสมในการออกแบบ Die ขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดโลกอย่าง Godrej Tooling ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการสั่งซื้อในช่วงต้น และได้รับชื่อเสียงเรื่อง Die ขนาดใหญ่ในตลาดยานยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่สอง บริเวณที่เริ่มต้นมีปัญหาถูกไฮไลต์ บนพื้นฐานของ Inputs ของวิศวกรออกแบบจาก Godrej การออกแบบของชิ้นงานถูกเปลี่ยนแปลงในขณะที่ยังคงความต้องการของลูกค้า ในขั้นต้นนี้แบบจำลอง (Casting Simulation) เป็นบทบาทสำคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับลูกค้า

 

ซึ่งขั้นตอนต่อมาตำแหน่งของ ingates ถูกกำหนดใหม่ Rib วิ่งผ่านตลอดแนวความยาวของงานหล่อ ถูกใช้เป็นช่องทางหลักสำหรับการถ่ายโอนโลหะหลอมเหลวอย่างรวดเร็วไปยังส่วนที่ยากต่อการเติมเต็มของทน้ำโลหะ การจำลองการเทน้ำโลหะ (Die Filling Simulation) แสดงรูปแบบการเทน้ำโลหะที่ไม่สม่ำเสมอ (Non-uniform Filling Pattern) ความผกผันของการไหลของน้ำโลหะถูกตรวจพบที่บริเวณ Rib ใกล้ Ingate การวิเคราะห์เพิ่มเติมแสดงถึงความเสี่ยงต่อการเกิด Air Entrapment อย่างเด่นชัดในตำแหน่งของ Rib โดยการศึกษารายละเอียดทั้งหมด เห็นได้ว่า Bore เล็ก และ Cup ที่อยู่ติดกันเต็มก่อนที่ Cup ที่สองจะได้รับการเติมเต็ม

 

ในขั้นตอนที่สี่ การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงของการออกแบบคือการย้ายตำแหน่ง feeding หลักไปยัง Bore Flange ใหญ่บนหน้าที่ถูก Machine

นอกจากนี้ยังมี Ingate ตำแหน่งนึงยังถูกเก็บรักษาไว้ที่ Rib เพื่อเบี่ยงเบนการไหลไปสู่บริเวณ Cup แบบจำลอง (Casting Simulation) แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงของอุณหภูมิบริเวณ Cup นอกจากนี้ยังพบ Reverse Filling บริเวณ Cup ใกล้กับ Bore เล็กอีกด้วย ผลจากการประเมินนี้ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากที่องค์รวมของชิ้นงานถูกเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงการออกแบบขั้นสุดท้ายเช่นการเพิ่ม Feeding Taper ในบริเวณ ฉup รวมถึงระบบรูล้น (Overflow Design) ถูกนำมาใช้ อย่างไรก็ตามผลของแบบจำลองได้บอกถึงอุณหภูมิ Drop บริเวณ Bore ขนาดเล็ก นำไปสู่ความเสี่ยงการเกิด Cold Laps หรือ Weld Lines ปัญหาเหล่านี้ต้องปรับที่ Profile Shot ของเครื่อง HPDC

 

การจำลองสุดท้ายได้ดำเนินการออกแบบ ฑunner ให้ดีขึ้นบริเวณ Cup โดยเชื่อมกับ Bore ใหญ่โดยตรง ด้วยวิธีนี้ ปัญหาของ Melt Temperature Drop ได้รับการแก้ไขประสบความสำเร็จ ท้ายที่สุดผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าการไหลของน้ำโลหะจาก Cup ไปยัง Bore ใหญ่ Temperature Drop ลดลง การปรับปรุงสุดท้าย Chill Vent ได้ถูกเพิ่มเข้าไปที่ Runner ระหว่าง Cup เพื่อกำจัด Entrapped Air ปัญหาของ Weld Lines ได้หายไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง Runner ครั้งสุดท้าย การ Trial ครั้งแรกโดยใช้ Tooling Configuration ทั้งหมดนี้ 98% ของชิ้นงานก็ประสบความสำเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนนี้ การตรวจสอบงานด้วย MAGMASOFT   ® กลายเป็นข้อบังคับที่บริษัท Godrej Tooling

ประโยชน์ของการเพิ่ม yield ลด reject rate พัฒนา production rate เป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจำลองทำให้แข็งแกร่งสามารถแข่งขันได้ การใช้ MAGMASOFT ®ยังช่วยในการให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับความซับซ้อนของการออกแบบ part และขั้นตอนกระบวนการของ high pressure die casting ทุกวันนี้ ลูกค้าของ Godrej ยืนยันในการตรวจสอบงานผ่าน MAGMASOFT ® ก่อนที่จะตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือทำการเปลี่ยนแปลง die

 

บริษัท Godrej Tooling ตั้งอยู่ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย มีมูลค่ากว่า 3.3 พันล้านดอลล่าร์ เป็นส่วนหนึ่งของ Godrej group ซึ่งมีความหลากหลายของตลาดผู้บริโภค และอุตสาหกรรมในประเทศอินเดีย นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2478, ได้พัฒนามาเป็นผู้ผลิตเครื่องมือที่โดดเด่น และทันสมัย สำหรับ die casting dies stamping tools และ industrial machines

 

MAGMASOFT   ® เป็นการสร้างแบบจำลองสามมิติตัวล่าสุด ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 39 CNC machines, CNC CMMs และ die casting trial machines ขนาดกำลังการผลิต 800, 1000 และ 2500 ตัน ด้วยกำลังการผลิตกว่า 300 die casting dies ต่อปีของบริษัท จึงเป็นผู้ผลิต die ที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์ในอินเดีย และเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง IMS นอกจากนั้นบริษัท Godrej ได้รับชื่อว่า " Preferred Die Maker " จากกลุ่ม OEM เช่น Honda, Yamaha, Piaggio และ Bosch ในประเทศอินเดีย

 

 

บริเวณที่เกิดปัญหาที่ถูกไฮไลต์ได้ถูกนำมาใช้เป็นข้อแนะนำในการเปลี่ยนแปลงออกแบบ

กรณีศึกษาต่อไปนี้ หนึ่งในผลงานวิวัฒนาการของกระบวนการออกแบบล่าสุดที่ได้จากการทำซ้ำครั้งแรกเป็นรูปแบบท้ายสุด กิจกรรมทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาเพียงสองสัปดาห์ โดยมี Yield Result ถึง 98% เป็นที่ยอมรับของลูกค้าตั้งแต่เริ่มการทดสอบครั้งแรก

 

หลังจากได้รับรายละเอียดงาน ขั้นตอนแรกได้มีการวิเคราะห์การแข็งตัวเริ่มต้น  เพื่อตรวจสอบ Cast  Ability ของการออกแบบชิ้นงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการระบุปัญหาคุณภาพขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีนี้ แบบจำลองการหล่อ (Casting Simulation) สามารถช่วยนักออกแบบโดยใช้ระยะเวลาสั้น และรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

ขั้นที่ 3: 

เริ่มต้นการวิเคราะห์การเติมน้ำโลหะ (Initial Die Filling Analysis) โดยโฟกัสบริเวณพื้นที่สำคัญ และมีความจำเป็นต้องปรับปรุง

 

ขั้นที่ 4:

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Radical Changing) ตาม Gating Concept

 

ขั้นที่ 5:

ประเมินพื้นที่สำคัญที่มีการเกิดอากาศกระจายตัว (Air Entrapment)

 

ขั้นที่ 6:

เปลี่ยนแปลงการออกแบบ Runner บนพื้นฐานของผลก่อนหน้านี้

 

ขั้นที่ 7:

พัฒนาการออกแบบ Runner และ Venting เพื่อลดแนวโน้มการเกิด Weld Lines และ Air Entrapment

ชิ้นงานหล่อจากการทดสอบของงานรูปแบบสุดท้าย พบรูพรุนเพียงเล็กน้อย (2%)

การนำเสนอโปรเจ็คที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วโดยสมาชิก

การเปลี่ยนแปลงตลอดกระบวนการหล่อช่วยท่านให้มีผลกำไรมากขึ้นได้หรือไม่?

ติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม!

รายละเอียดของท่านถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว!