เรื่องราวความสำเร็จ - โลหะนอกกลุ่มเหล็ก - HYUNDAI

การลด Cycle Times ในการผลิต Cylinder Head
 

 

ในการพัฒนาเครื่องยนต์ที่มีความประหยัด และมีคุณภาพ ต้องออกแบบ Cylinder Head ที่มีความทนต่อ Combustion Pressures ที่มีค่าสูง การออกแบบชิ้นงานที่มีอยู่ตอนนี้ใช้ Cycle Times นาน การลดระยะเวลาการแข็งตัว (Solidification Times) โดยไม่ลดประสิทธิภาพของตัวงานหล่อถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่อชิ้นงาน ทางเลือกหนึ่ง คือ การเปลี่ยนการระบายความร้อนจากอากาศเป็นน้ำ ใน Low Pressure Die Casting Die สำหรับ Cylinder Head

 

MAGMASOFT ® ถูกใช้ในการยืนยันผลของการเปลี่ยนแปลง ตามที่คาดไว้รูปแบบขณะการเทน้ำโลหะ (Filling Pattern) ของ Water Cooled Die ไม่แตกต่างจาก Air Cooled Die แนวโน้ม Shrinkage เหมือนกัน แต่ Water Cooling ใช้เวลาเย็นตัวสั้นกว่า Air cooling ได้สูงสุดถึง 30% ทำให้ช่วยลดระยะเวลาการแข็งตัว (Solidification Time) ส่งผลให้คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties) ของ Combustion Chamber เพิ่มขึ้นเนื่องจาก Microstructure ละเอียดขึ้น

 

สรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการระบายความร้อนจากอากาศเป็นน้ำซึ่งได้คุณภาพงานหล่อเหมือนกัน แต่ต้นทุนการผลิตลดลง และสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties) โดยเฉพาะ Combustion Chamber ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
 

ต้องการลด Cycle Times ให้สั้นลง?

ติดต่อเราเพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม!

Success! Message received.

Low Pressure Die Casting Layout ของ Cylinder Head