การจำลอง (Simulation) ไส้แบบ และแม่พิมพ์

ด้วยความต้องการคุณภาพงานหล่อที่สูงขึ้น และแนวโน้มของโครงสร้างที่มีผนังบางลง (Thinner-Walled Structures) สำหรับชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูง การผลิตไส้แบบ (Core) ที่สอดรับกัน ได้กลายเป็นปัจจัยจำกัดสำหรับคุณภาพการหล่อ และการผลิต อายุการใช้งานของไส้แบบ (Core) สามารถตรวจสอบได้โดยใช้แบบจำลอง (Simulation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) ของกระบวนการทำงาน และ Core Layout

 

 

สิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตไส้แบบ (Core) คือ Core Shooting และการแข็งตัว (Hardening) ของ Binder การใช้แบบจำลอง (Simulation) เปลี่ยนรูปแบบการใส่ไส้แบบ (Core) และความหนาแน่นของทรายระหว่างกระบวนการ Core Shooting สามารถสังเกตการกำหนดค่า Blow Tube/Vent ที่ต่างกัน หรือ Shot Pressures/Tmes ได้จริง โดยจำลองการเกิดก๊าซในไส้แบบ (Core) การส่งผ่านก๊าซเช่น Amine ใน Cold Box Binders การแข็งตัวของ Inorganic Binders สามารถมองเห็นสภาพของกระบวนการที่แตกต่างกัน ระหว่างกระบวนการหล่อ Binder จะ Pyrolyzes และปล่อยก๊าซ แบบจำลอง (Simulation) จะแสดงให้เห็นถึงความดันที่เพิ่มขึ้นในไส้แบบ (Core) ระหว่างการหล่อ และบริเวณที่ก๊าซจะเคลื่อนที่ไป ไม่ว่าจะเป็นในตัวงานหล่อก่อให้เกิด Defects หรือไปในชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดมลพิษ การพัฒนาแบบจำลองทรายตอนนี้ ได้มีการแก้ไขการเชื่อมโยงที่ขาดหายไปในกระบวนการหล่อเรียบร้อยแล้ว

 

การทำนายอายุ (Life-Cycle) ของไส้แบบงานหล่อ (Foundry Core)

มีปัญหาเรื่อง Core Shooting?

ติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม!

Success! Message received.

Core Shooting เป็นกระบวนการสำคัญในการผลิต